Women in Politics Media Monitoring Report

  1. Home
  2. Women in Politics Media Monitoring Report

राजनीतिमा महिलाको सहभागिता र भूमिकाको विषयलाई लिएर हामीले ६
महिनाको मिडिया अनुगमन गरेका छौ“ । सञ्चारको मूल प्रवाहमा महिला राजनीतिकर्मीको
अवस्थालाई लिएर गरिएको यो मिडिया अध्ययनको प्रमुख उद्देश्य राजनीतिलाई लिएर
छापामाध्यममा प्रकाशित सामग्रीलाई लैº्गिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नु हो ।